Montse Magallanes

Mª Montserrat Magallanes Álvarez

PSOE - Tenente de Alcalde, Facenda, Persoal, Cultura, Deportes, Medio Ambiente e Patrimonio

PSOE

Outros Membros